Vardagsrevidering

Vardagsrevidering-ReDoTM

Vardagsrevidering- ReDoTM och ReDoTM Prevention  är program som stödjer din hälsa och aktivitetsbalans så att det håller även på lång sikt. Forskning vid Lunds universitet har visat på mycket goda effekter.

Vardagsrevidering ger dig möjlighet att på ett roligt och kreativt sätt titta på ditt eget liv från nya perspektiv.

ReDO kan erbjudas både som rehabilitering eller som förebyggande insats.

ReDO är en gruppintervention. Vi kan också erbjuda metoden individuellt. Då anpassas metoden utifrån varje persons behov.

 

bilden_Engberg_webb_100