Vardagsrevidering företag

Stresshantering Kursen ger såväl chefer som medarbetare möjlighet att sänka sin stressnivå och förebygga ohälsa och på så sätt sänka både kostnader och öka effektiviteten på företaget.

Vardagsrevidering/ ReDOTM  Prevention har fokus på hela vardagens aktiviteter – inte ”bara” arbetsmiljön. ”Vardagen som energikälla”. Hur ser de givande aktiviteterna ut? ”Vardagens energitjuvar”. Hur ser det aktivitetsmönstret ut?  

  • ger kunskap och insikter men inga pekpinnar. Den inre motivationen byggs upp under kursen.
  • ger individuell handledning att använda kursen effektivt utifrån just sina individuella behov
  • ger kunskap via miniseminarier om aktivitetsbalans, stressreaktioner och forskning
  • ger unika erfarenheter genom kreativa övningar, hemuppgifter, diskussioner
  • garanterar med den långa uppföljningen av varje kursdeltagare ett långsiktigt resultat

Metoden har vetenskaplig grund. Den har utvecklats och provats på Lunds universitet och visat goda resultat. Vi fortsätter nu att utveckla den vidare i tätt samarbete med universitetet. Vardagsrevidering som förebyggande program ReDO-Prevention, pågår under 10 veckor. Varje deltagare följs därefter upp under ett helt år vid 3 tillfällen, vilket gör att det på ett unikt sätt effektivt förebygger stressrelaterad ohälsa på lång sikt. Vardagsrevidering är ett grupprogram, men kan även ges individuellt. Forskning har visat att det är mest kostnadseffektivt att arbeta förebyggande med hela arbetsgrupper på arbetsplatsen. Insatsen påverkar hälsan och effektiviteten även hos de som inte bedömts vara i riskzonen för stressrelaterad ohälsa. Vardagsrevidering ges i samarbete med Louise Shaughnessy (amindfulyou.se) under den gemensamma portalen medveten vardag. Kontakta oss för information och bokning >> Citat från deltagare:

”Jag har förstått vikten av att avsluta saker. Var stressad över en massa oavslutat förut. Nu är det förbannat skönt att kunna avsluta!”

”Vi sporrar varandra på arbetsplatsen. Man dras med, det är kul!”

”Jag har lättare att släppa en sak och vara nöjd med att det är tillräckligt bra – att det duger! Det har gett ett större lugn!” ”Jag har fått mer energi både på jobbet och hemma” ”Min man har blivit lite intresserad nu, han ser ju att det funkar” ”Jag har fått mer struktur på vardagen både på jobbet och hemma” ”Blivit mer realist och mindre tidsoptimist” ”Att jag upptäckte att olika störningsmoment kan visa sig ha så stor inverkan när det gäller stressfaktorn var en stor ”aha-upplevelse” som verkligen fastnat och jag försöker tänka på i så stor utsträckning som möjligt.”

Artikel om vardagsrevidering i tidningen Arbetsliv >> Artikel  om vardagsrevidering i Läkartidningen >>

bilden_Engberg_webb_100  
 
Two Thirds Column
Third Column