Kurser


Kurserna ges antingen på er arbetsplats eller i lokal som ordnas av Klara Vardagen i Stockholm.

Mindfulness, acceptans & validering inom arbetsterapi

Utbildning om att använda metoden i din yrkesverksamhet som arbetsterapeut, koppling till den arbetsterapeutiska teoretiska grunden, egna övningar och exempel på användningsområden. Uppdragsutbildning, dvs kursen utformas utifrån era önskemål.
Maila: gunilla.ww@klaravardagen.se för ytterligare information.

Remotivationsprocessen

Utbildning om en metod som handlar om att väcka lusten hos dem som tappat den eller aldrig har hittat den. Utbildningen ges vanligtvis under två dagar (sammanlagt 12 timmar).
Utbildningen i Remotivationsprocessen ges via Sveriges Arbetsterapeuter. Kursen innebär även utbildning i VQ-S, Volitional Questionnaire (ofta i samarbete med Kristin Alfredsson Ågren). Kontakta  för mer information.
För frågor angående innehållet gunilla.ww@klaravardagen.se

Läs mer om Remotivationsprocessen
Remotivationsprocessen sätter ord på och beskriver vad man gör och kan göra som arbetsterapeut, när vi möter människor som har tappat lusten, som har tappat tilltron till sin egen förmåga, som känner att de inte längre orkar det de brukade göra förut, inte vet vad de vill eller inte ens minns att de någonsin har haft lusten till någonting alls i livet. Omgivningsfaktorerna, alltså de människor och den fysiska miljö som omger personen, är de viktigaste arbetsinstrumenten – inklusive relationen till arbetsterapeuten. Först när personen börjat få lite tilltro till sitt egenvärde och sin förmåga startar processen att formulera mål och arbeta vidare mot att uppnå målet.

Metoden bygger på the Model of Human Occupation (Kielhofner). Utbildningen inleds med en mycket kort summering av den teoretiska grundmodellen. Om man saknar grundläggande kunskaper i teorin, rekommenderas att läsa boken eller att först gå kursen the Model of Human Occupation.

Länkar till litteraturen:
https://www.arbetsterapeuterna.se/Min-profession/Forbundets-forlag/Remotivationsprocessen–interventionsmetod-for-att-framja-den-egna-viljan-till-aktivitet/Remotivationsprocessen –interventionsmetod för att främja egna viljan till aktivitet >>
https://www.arbetsterapeuterna.se/Min-profession/Forbundets-forlag/Bedomning-av-viljeuttryck-VQ-S/Bedömning av viljeuttryck (VQ-S) >> 

apples_webb[/ezcol_2fifth_end]