Om mig

Jag är legitimerad arbetsterapeut med lång erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa (sedan 1978) – en inriktning jag aldrig har ångrat och verkligen gillar att arbeta med.

Jag är specialiserad på psykisk och stressrelaterad ohälsa och motivation. Viktigast fokus för alla mina insatser är att det faktiskt ska fungera i vardagen.

Min yrkesbakgrund är inom sluten och öppen psykiatri, utvecklingsarbete inom boende och sysselsättning samt utbildning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Parallellt med arbetet i mitt eget företag har jag arbetat som universitetslärare på Göteborgs universitet och KI, varit delaktig i ett forskningsprojekt  för Lunds universitet, arbetat med projekt inom Karolinska Institutet samt med arbetsterapeutiska utvecklingsfrågor inom Utskottet för Psykisk Hälsa (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter) och med utveckling av metoden Remotivationsprocessen samt ReDo Prevention (Vardagsrevidering).

Mina vidareutbildningar är kognitiv psykoterapi, färdighetsträning DBT, mindfulness (instruktör MBSR), Flow learning (medveten närvaro i naturen), Rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa samt Yrkesmässig handledning. Jag har också utbildning i ett flertal olika instrument som kartlägger eller bedömer aktivitetsförmåga.

De olika utbildningar och erfarenheterna har lett mig fram till ett arbetssätt som integrerar flera olika metoder och att det viktigaste är att personen jag möter känner sig sedd och tagen på allvar.

Aktuellt just nu är Vardagsrevidering, ReDO-Prevention, som är en metod som förebygger stressrelaterad ohälsa. Den utvecklats  i samarbete med Lunds Universitet.  De resultat som utvärderingen visat och den fantastiska respons vi fått av deltagare, har sporrat oss att  verkligen satsa på denna inriktning.

Gunilla porträtt