Handledning

Yrkesmässig handledning och metodutveckling för er, som  arbetar inom psykiatrin, socialpsykiatrin eller med psykisk hälsa, smärta och stressrelaterad ohälsa inom primärvården.

Kontakta mig för mer information >>

fyr_02webb