Att få vardagen att funka

Vi hjälper dig att få bättre koll på din vardag genom att ta reda på vad som är viktigt för just din livskvalitet och vad just du vill förändra hos dig själv eller i din omgivning.

Det kan  vara stresshantering och aktivitetsbalans, nya strategier,  anpassningar i omgivningen och att hitta en struktur som gör att du ges möjlighet att får saker gjorda på det sätt du behöver.

Du blir stärkt i tilltron till din egen förmåga, din känsla av att duga, din lust och din egen inneboende motivationen.

För hitta den väg som passar just dig, har vi kunskapen att vid behov göra aktivitetsbedömning och miljöanalys.

 

Livet

[/ezcol_1half_end]