Välkommen

Psykisk hälsa och stresshantering

Klara Vardagen:

  • möter hela dig där du är just nu i livet
  • är specialinriktad på psykisk och stressrelaterad ohälsa
  • ger dig aktivitetsbalans i vardagen

 varje person ska vid varje möte känna sig sedd och tagen på allvar

 

remotivationsprocessen_vardagsrevidering

[/ezcol_1third_end]