Välkommen

Psykisk hälsa och stresshantering

Klara Vardagen:

  • möter hela dig där du är just nu i livet
  • är specialinriktad på psykisk och stressrelaterad ohälsa
  • ger dig aktivitetsbalans i vardagen
  • stärker motivation och självkänsla
  • Mindfulness, KBT/DBT och aktivitetsvetenskap/arbetsterapi integreras för bästa stöd
  •  grunden är att varje person, vid varje möte, ska känna sig sedd och tagen på allvar

Speciella metoder för Klara Vardagen:

Vardagsrevidering ReDO förebygger och rehabiliterar stressrelaterad ohälsa
Remotivationsprocessen  för att ge lusten och motivationen tillbaka

Klara vardagen tar Friskvårdscheckar. För mer info se www.actiway.se

remotivationsprocessen_vardagsrevidering